Servicii

K+
persoanele implicate
0 +
țări implicate

Acordăm atenția, timpul și grija cuvenite tuturor proiectelor pe care le gestionăm indiferent de domeniile de activitate sau de complexitatea lor.


Susținem dezvoltarea resurselor umane și ajutăm companiile să-și îmbunătățească strategiile de internaționalizare. Lucrăm cu clienții noștri pentru a-și debloca adevăratul potențial, pentru a le optimiza performanța și pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele.


Implementăm proiecte internaționale care promovează dezvoltarea tehnologică, internaționalizarea, programele transnaționale de învățământ superior, transferul de inovare și acțiuni de bune practici.

corporation2-blog-pic3

Acordăm atenția, timpul și grija cuvenite tuturor proiectelor pe care le gestionăm indiferent de domeniile de activitate sau de complexitatea lor.


Susținem dezvoltarea resurselor umane și ajutăm companiile să-și îmbunătățească strategiile de internaționalizare. Lucrăm cu clienții noștri pentru a-și debloca adevăratul potențial, pentru a le optimiza performanța și pentru a-i ajuta să-și atingă obiectivele.


Implementăm proiecte internaționale care promovează dezvoltarea tehnologică, internaționalizarea, programele transnaționale de învățământ superior, transferul de inovare și acțiuni de bune practici.

corporation2-blog-pic3

Proiecte Erasmus+

Specialiștii noștri au experiență în scrierea și implementarea de proiecte Erasmus+ pe toate cele 3 Acțiuni, proiecte de Cooperare între Organizații și Instituții, fostele Parteneriate Strategice, pe toate domeniile de educație și de formare  profesională ca de exemplu VET (Vocational Educational Training – Educație și formare profesională),  educația adulților și în sistemul de educație din invățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal și universitar precum și pentru tineret sau chiar sport.

Fiind centru de formare profesională, cu acreditări de la Ministerul Educației Naționale și respectiv Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Cosvitec Est are capacitatea de a scrie și depune proiecte atât pentru sine, ca și entitate formativă, dar și pentru alți beneficiari interesați. Prin intermediul nostru, potențialii beneficiari pot avea proiecte de succes atât pe proiecte de mobilitate internațională și formare profesională, cât și pe parteneriate de cooperare sau la scală mică.

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.

Bugetul său este estimat la 26,2 miliarde EUR. Această sumă reprezintă aproape dublul finanțării de care a beneficiat programul anterior (2014-2020).

Programul pentru perioada 2021-2027 pune un accent puternic pe incluziunea socială, pe tranziția verde și digitală precum și pe promovarea participării tinerilor la viața democratică.

Sprijină prioritățile și activitățile definite în contextul Spațiului european al educației, în Planul de acțiune pentru educația digitală și în Agenda pentru competențe în Europa. În același timp, programul:

Cercetare și Project Management

Cosvitec Est și-a propus să dezvolte programe de cercetare atât la nivel național, cât și internațional, îndreptate către dezvoltarea economică și industrială.

Sinergia strânsă cu organismele publice de cercetare, precum și cu companiile, face din Cosvitec Est un lider în domeniile sale de competență, grație implementării programelor de cercetare industrială și dezvoltare pre-competitivă, puternic aplicabile și cheltuibile în sistemul de producție și socio-economic românesc.

Cosvitec Est consideră că cercetarea și inovația dețin cheile progresului, de aceea oferă în continuare întregul ciclu de cercetare și management de proiect, de la concepție până la implementare și evaluare. Astfel, implementează cu succes Project Management 3600 în diverse sectoare, creând oportunități și provocări pentru persoanele în vârstă. Cosvitec EST s-a remarcat din punct de vedere profesional în activități de abilitare a competențelor minime (soft) și sectoriale (hard).

Incubator inovativ, Spin-off

Conceptul și principiile de operare ale incubatorului de afaceri se bazează pe susținerea dezvoltării companiilor inovatoare, aflate la început de drum. Orice afacere, din punct de vedere al dezvoltării în timp, are o perioadă de inițiere, o perioadă de maturizare, o perioadă de dezvoltare, o perioadă de stagnare și o perioadă de scădere. Pe tot parcursul acestor perioade, afacerea este tot timpul sensibilă și supusă oricând unei posibile distorsionări și dispariții. Alături de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, Incubatorul de Afaceri organizează instruiri, cursuri de pregătire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri sau în scrierea de proiecte necesare atragerii de finanţare şi facilitează participarea la activităţi de creare a reţelelor funcţionale.

Traininguri și cursuri

Cosvitec Est este acreditat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației Naționale pentru a organiza traininguri și cursuri de formare profesională în următoarele două domenii: antreprenoriat și IT. Mai mult, în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Erasmus+, Cosvitec Est organizează și cursuri specifice, cum ar fi cursuri de marketing, cursuri de limbi străine sau alte competențe.

Scopul este de a veni în întâmpinarea nevoilor tuturor printr-o planificare educațională calificată și asistență continuă pe tot parcursul procesului de formare și după, prin acțiuni rezolvate. Cosvitec Est promovează rețele naționale și internaționale în continuă evoluție, bazându-se pe partajarea inovației și pe transferul de tehnologie.

Cosvitec Est se concentrează pe dezvoltarea locală, regională și națională. Scopul său este de a promova dezvoltarea resurselor umane și cercetarea științifică prin diseminarea inovației tehnologice și a învățământului superior. Poate conta pe puterea și experiența unei mari rețele transnaționale.

Ca urmare a Agendei pentru noi competențe, compania sprijină profesorii și abilitarea formatorilor, în scopul de a inspira și de a ajuta elevul/studentul/cursantul să dobândească competențe mai mari și mai relevante.

Attractive student use internet technology and high speed wi-fi connection to chat with friend. Smiling man play games on laptop in front of the window. Customer support guy working on freelance.

Educația incluzivă a crescut în mod considerabil importanța sa în contextul școlar în toată Europa, și a devenit o prioritate pentru reducerea viitoarelor conflicte. Din acest motiv, este necesar să se asigure profesorilor și educatorilor abilitățile și cunoștințele potrivite pentru a lucra într-un mediu cuprinzător și să îmbunătățească capacitatea lor de a lucra pe teren, precum și de a coopera cu părinții și familiile, în general.

Cursurile desfășurate își propun să dezvolte strategii pentru predare incluzivă și pentru a promova un mediu de învățare reciprocă și de cooperare între formatori și educatori, datorită adoptării unor metodologii de bază non-formale, ateliere de lucru și materiale inovatoare, consolidarea în principal a competențelor digitale și sporirea utilizării instrumentelor TIC ca noua metodologie didactică, pentru a pune în aplicare o educație incluzivă eficientă. 

La sfârșitul cursului, fiecare participant primește un certificat de participare, inclusiv o descriere a conținutului formării și perioada acoperită de formare, împreună cu un certificat Europass Mobility. La cerere, se pot furniza documente de certificare și de raportare suplimentare pentru a certifica competențele învățate sau prezența în curs de formare a personalului lor.

Traininguri și cursuri

Cosvitec Est este acreditat de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației Naționale pentru a organiza traininguri și cursuri de formare profesională în următoarele două domenii: antreprenoriat și IT. Mai mult, în cadrul proiectelor finanțate prin Programul Erasmus+, Cosvitec Est organizează și cursuri specifice, cum ar fi cursuri de marketing, cursuri de limbi străine sau alte competențe.

Scopul este de a veni în întâmpinarea nevoilor tuturor printr-o planificare educațională calificată, și asistență continuă pe tot parcursul procesului de formare și după, prin acțiuni rezolvate. Cosvitec Est promovează rețele naționale și internaționale în continuă evoluție, bazându-se pe partajarea inovației și pe transferul de tehnologie.

Cosvitec Est se concentrează pe dezvoltarea locală, regională și națională. Scopul său este de a promova dezvoltarea resurselor umane și cercetarea științifică prin diseminarea inovației tehnologice și a învățământului superior. Poate conta pe puterea și experiența unei mari rețele transnaționale.

Ca urmare a Agendei pentru noi competențe, compania sprijină profesorii și abilitarea formatorilor, în scopul de a inspira și de a ajuta elevul/studentul/cursantul să dobândească competențe mai mari și mai relevante.

Educația incluzivă a crescut în mod considerabil importanța sa în contextul școlar în toată Europa, și a devenit o prioritate pentru reducerea viitoarelor conflicte. Din acest motiv, este necesar să se asigure profesorilor și educatorilor abilitățile și cunoștințele potrivite pentru a lucra într-un mediu cuprinzător și să îmbunătățească capacitatea lor de a lucra pe teren, precum și de a coopera cu părinții și familiile, în general.

Cursurile desfășurate își propun să dezvolte strategii pentru predare incluzivă și pentru a promova un mediu de învățare reciprocă și de cooperare între formatori și educatori, datorită adoptării unor metodologii de bază non-formale, ateliere de lucru și materiale inovatoare, consolidarea în principal a competențelor digitale și sporirea utilizării instrumentelor TIC ca noua metodologie didactică, pentru a pune în aplicare o educație incluzivă eficientă. 

La sfârșitul cursului, fiecare participant primește un certificat de participare, inclusiv o descriere a conținutului formării și perioada acoperită de formare, împreună cu un certificat Europass Mobility. La cerere, se pot furniza documente de certificare și de raportare suplimentare pentru a certifica competențele învățate sau prezența în curs de formare a personalului lor.

Attractive student use internet technology and high speed wi-fi connection to chat with friend. Smiling man play games on laptop in front of the window. Customer support guy working on freelance.