Proiecte

Proiecte Erasmus+

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educației, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intraeuropeană, cât și internațională.

European course for a Gender Equality FUTURE – GE Future

Aprobat spre finanțare în anul 2021, cu o durată de 18 luni, proiectul GE Future își propune să dezvolte competențele a 30 de profesori pentru a aborda egalitatea de gen și stereotipurile de gen față de copii și să reducă fenomenul distriminării de gen prin activități educaționale și creative pentru copii între 6-8 ani, în cele 3 țări partenere: România, Italia și Turcia.

Obiectivul principal al acestui proiect este de a oferi un impact pe termen lung asupra societății, combaterea discriminării de gen și creșterea egalității. Ne-am dori să oferim profesorilor strategii educaționale de învățare pe care le pot folosi cu generația viitoare pentru a distruge cutumele sociale. Sperăm că cele mai bune practici rezultate identificate în timpul implementării acestui proiect vor fi folosite de alte cursuri din diferite organizații educaționale și școli care vor forma alți profesori.

FEY – The future of Europe for young people

La acest proiect participă tineri între 18 și 30 de ani din Franța, România, Spania, Italia, Turcia și Germania.

„The future of Europe for young people” a avut ca durata 13 luni, începând din septembrie 2021 până în octombrie 2022, cu un total de 380 de tineri

participanți și aproximativ 10.000 de persoane care au fost contactați indirect.

Proiectul constă din mai multe activități care presupun în principal întâlniri online și offline. Obiectivul acestor întâlniri a fost acela de a aduna informații, de a discuta provocările actuale ale tineretului și de a propune soluții și alternative la problemele existente.

Printre acestea, putem împărți întâlnirile în 4:

Aceste activități naționale au fost organizate de fiecare partener din fiecare țară pentru ca tinerii să se întâlnească, să se cunoască și să discute subiectele selectate ale proiectului.

EU_SMART

Este un proiect de mobilitate transnațională adresat către 90 de cursanți care au participat în fiecare Institut implicat, cu scopul de a consolida, în cadrul sistemului local de formare, aplicarea unor metodologii inovatoare și flexibile care leagă formarea și practica tradițională. Inițiativa, promovată de un consorțiu național coordonat de Institutul „Isabella D’Este-Caracciolo”, își propune să dezvolte în rândul participanților abilități tehnico-profesionale și transversale în domeniile de start-up și de marketing cu referire specifică la sectorul turistic.

Luând în considerare obiectivele generale ale programului Erasmus +, acesta este destinat să consolideze cunoștințele, abilitățile și competențele pentru 90 de cursanți VET din anul V de școală profesională prin intermediul a 4 săptămâni de stagii realizate în Spania și România; toate aceste elemente sunt în măsură să influențeze atât teritoriul de origine al cursanților care încep procesele de schimbare fundamentală, în scopul de a le oferi oportunități profesionale concrete și participanți din punct de vedere educațional precum și în conformitate cu o dimensiune europeană mai mare.ă

M.I.T. EUROPE – Marketing Internationalization
and Turism in Europe 

”M.I.T. Europe” a activat peste 200 de stagii de formare adresate studenților în perioada anului școlar 2016/2017, în fiecare dintre Institutele implicate, în domeniul Marketing Turistic.

Stagiul a avut loc într-un interval de 4 săptămâni, perioadă precedată de o pregătire prealabilă înaintea mobilității, în ceea ce privește aspectele socio-culturale ale țării, acordând o atenție deosebită formării limbii străine.

Prin cele 4 săptămâni de mobilitate internațională în Spania, România, Irlanda și Lituania au fost îndeplinite următoarele obiective specifice:

Event Managers

Proiectul Event Managers, în cadrul Programului Erasmus + (KA1), coordonat de Marea scarl, presupune realizarea unei experiențe de stagiu de 4 săptămâni în străinătate, în cadrul unor companii selectate din sectorul organizării evenimentelor fashion, în următoarele țări europene: România , Spania și Malta.

EUTOUR – European Tourism Skills 

este un proiect de internship și mobilitate europeană, conceput și coordonat de Cosvitec scarl, legat de Acțiunea Cheie 1 a programului Erasmus+, aprobat în anul 2017.

Propunerea de proiect se adresează în mod specific a 150 de studenți și proaspăt absolvenți (în termen de un an de la obținerea Diplomei) ai școlilor profesionale din domeniul Marketing Turistic. Perioada de stagiu este de patru săptămâni și include o perioadă de pregătire înainte de plecare referitoare la aspectele socio-culturale ale țării gazdă, cu o atenție deosebită pregătirii lingvistice. Este un proiect care include acțiuni cu un impact pozitiv ridicat, în primul rând pentru destinatarii finali și pornind de la aceștia, generează un efect de cascadă care este capabil să producă efecte de durată asupra organizațiilor și grupurilor țintă participante.

CAD+

Proiectul se adresează studenților adulți (anul V de liceu) și noilor absolvenți (în termen de un an de la obținerea Diplomei + NEET) ai școlilor tehnice și profesionale conforme cu cursul de pregătire aferent sectorului de Electronică și Inginerie Electrică. Scopul proiectului este în special îmbunătățirea și aprofundarea cunoștințelor referitoare la proiectarea desenului tehnic folosind software-ul Cad utilizat în toate domeniile legate de proiectarea tehnică. Țări implicate: România – Irlanda – Spania.

Alte proiecte

Cosvitec Est are experiență in următoarele tipuri de proiecte:

Partenariatul Leonardo, VETPRO și altele

Programul Erasmus + 

Fondul Social European

Erasmus Pentru Tineri Antreprenori

Fondul European Regional de Dezvoltare