Proiecte

 

Cosvitec, în parteneriat cu întreprinderi și cu instituții publice și private, proiectează și pune în aplicare la nivel național și internațional, în mod public, inițiative finanțate care sunt extrem de inovatoare în metodele de intervenție, în conținutul și instrumentele lor.

Actualizarea și îmbunătățirea competențelor profesionale este cel mai bun mod de a investi pentru viitor.

"Cariera" și integrarea în câmpul muncii necesită cea mai bună utilizare a tehnologiilor pentru a îndeplini obiectivele ambițioase.

Proiectele finanțate depuse și aprobate de către instituțiile publice (regiunea Campania, provincii și ministere) răspund la necesitatea unor noi modele de educație pentru toate întreprinderile.

Proiectele dispun de metode inovatoare de intervenție și de flexibilitate operațională.

De-a lungul anilor, Cosvitec a realizat proiecte de cercetare, formare și dezvoltare teritorială.

Experiența acumulată ne-a permis specializarea “know-how-ului” și a acțiunilor întreprinse într-o serie de industrii.

Cosvitec lucrează și a lucrat în domeniul agroalimentar, mediului, catering-ului, lanțului de aprovizionare al cărnii, etc.

Cosvitec imparte etapele de planificare în acest fel:

Analiza contextului - Identificarea nevoii de bază a proiectului.

Planificarea - Cosvitec cu experții săi pregătesc o schiță ad-hoc pentru punerea în aplicare a intervenției vizate.

Punerea în aplicare - Acesta este momentul în care este realizat în realitate, ceea ce a fost planificat.

Pentru a face acest lucru, trebuie să se urmeze directivele formulate ad-hoc de punere în aplicare proiectului..

În acest sens și în toate celelalte faze ale proiectării personalului implicat și toate părțile interesate vor realiza monitorizarea operațională și informări de control.

Evaluarea - Aceasta este etapa cu cea mai mare importanță.

Este faza în care sunt verificate, cu instrumente adecvate definite în faza de analiză a nevoilor, rezultatele instruirii.

 

Proiecte Implementate

Cosvitec EST desfășoară proiecte internaționale.

El a fost întotdeauna un promotor al programelor de dezvoltare realizate împreună cu parteneri Glocali strategici.

Cercetarea, inovarea, transferul de tehnologie și formarea trebuie să se bazeze pe interculturalitate, construind pe excelența și profesionalismul comun.

Este de neconceput să structureze orice afacere fără a ține cont de importanța sa și de posibilele relații în contextul global.

Prin urmare, Cosvitec utilizează o rețea internațională, care îi conferă o construcție solidă și stabilitate pentru proiectele sale.

 

©2021 S. C. Cosvitec Est -SRL. Toate drepturile rezervate. RO 28986721

Căutare ...